top of page

Tarieven

Volwassenen:

 

1e consult :

intake gesprek inclusief

behandeling (80 min)                                  €    80,00

Vervolg  behandelingen:

 

Acupunctuur(45 min)                                  €    60,00

​Shiatsu therapie (45 min)                           €    60,00

​Reflexologie (45 min)                                   €    60,00

​Cupping therapie (45 min)                          €    60,00

Moxa therapie (45 min)                               €    60,00

 

Kinderen 0 - 14 jaar:

1e consult :

intake gesprek inclusief

behandeling (60 min)                                  €   55,00

Vervolg  behandelingen:

Acupunctuur behandeling (35 min)          €   45,00

Shiatsu therapie (35 min)                            €   45,00

De betaling kan per bankoverschrijving of contant plaatsvinden:  u krijgt na afloop de factuur mee of digitaal toegestuurd, die u bij uw zorgverzekeraar kan declareren/indienen.

Bankrekening:

NL53 INGB 0709 4338 83

t.n.v. Classical Chinese Medicine Haaren

Vergoeding mogelijk

Acupunctuur wordt ruim gedekt vanuit de zorgverzekering met aanvullende dekking onder het kopje alternatieve/complementaire geneeswijzen.

Voordat je aanspraak maakt op vergoeding, en nota’s naar de zorgverzekeraar stuurt, is het belangrijk om eerst te controleren in hoeverre jouw aanvullende pakket acupunctuur dekt.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt de acupunctuur, shiatsu, reflexologie  geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering.
U kunt  hier een 
overzicht van het RBCZ downloaden m
et de vergoedingen voor acupunctuurbehandelingen per zorgverzekeraar en per aanvullende polis voor 2022.

 

Als waarborg voor kwaliteit en bekwaamheid ben ik aangesloten bij beroepsvereniging NWP en koepelorganisatie KAB, alsmede opgenomen in het RBCZ kwaliteitsregister voor HBO-opgeleide therapeuten. (deze voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz) en aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen).

Annuleringsbeleid / `no-show` policy 

                                      

Wij begrijpen dat er tijden zijn dat u een zorgafspraak moet missen door ziekte, calamiteiten of verplichtingen voor werk of gezin.

 

Als u echter niet tijdig belt om de afspraak te annuleren of te verzetten hebben wij niet voldoende tijd om de agenda voor deze reservering aan te passen. U zult begrijpen dat wij op dat moment geen andere cliënt kunnen zien en/of inplannen.

 

Wanneer cliënten tijdig laten weten niet op de afspraak te kunnen komen houden we de wachttijden kort en de klanten tevreden.

 

U kunt uw afspraak altijd 24 uur van tevoren kosteloos annuleren of verzetten.

 

Bij het niet afzeggen of wegblijven (`no-show`) van een afspraak hanteren wij een wegblijftarief van 50% respectievelijk 100% van de geldende behandelkosten, afhankelijk van de situatie.

U krijgt hiervan een factuur per e-mail of naar uw adres toegestuurd.

 

De zorgverzekeraar vergoedt een `no-showtarief` niet, omdat er geen sprake is van geleverde zorg, ook niet indien u deze zelf indient bij de zorgverzekeraar.

 

Overzicht voorwaarden:

  • Vóór 24 uur, kosten = Gratis: Klanten kunnen tot minimaal 24uur van tevoren gratis annuleren, zie het kopje annuleren, hiervoor wordt niets in rekening gebracht.

  • Binnen 24 uur, kosten = 50%: Klanten die wel hun afspraak binnen 24uur annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

  • Niet/Vergeten / Te laat, kosten = 100%: Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. 

 

Annuleringen:

Annuleringen kunnen uitsluitend telefonisch of per WhatsApp (06-11168093) worden doorgegeven.

 

Uitzonderingen:

Indien de zorgafspraak door onvoorziene omstandigheden niet kan worden nagekomen, b.v. door (medische) ongevallen, acute ziekte(n), onmacht, e.d. dan gelden bovenstaande voorwaarden niet en worden in goed overleg de annulerings- en/of `no-show` vergoedingskosten niet doorbelast.

coin
leaves
bottom of page