top of page

(ca. 80 min)          €  90,00

(ca. 45 min)          €  70,00

(ca. 45 min)          €  70,00

(ca. 45 min)          €  70,00

(ca. 45 min)          €  70,00

(ca. 45 min)          €  70,00

(ca. 60 min)          €  60,00

(ca. 35 min)          €  50,00

(ca. 35 min)          €  50,00

Tarieven 2024

Volwassenen:

 

1e consult:

intakegesprek,

inclusief behandeling             

Vervolgbehandelingen:

Acupunctuur                            

Shiatsu                                      

Reflexzonetherapie                  

Cupping therapie                     

Moxa therapie                          

 

 

Kinderen 0 - 14 jaar:

1e consult:

intakegesprek,

inclusief behandeling             

Vervolgbehandelingen:

Acupunctuur                             

Shiatsu                                       

 

 

Betaling:

De betaling kan per bankoverschrijving of contant plaatsvinden:

krijgt na afloop de factuur mee of digitaal toegestuurd, die u bij uw zorgverzekeraar kan declareren/indienen.

Bankrekening:

NL53 INGB 0709 4338 83

t.n.v. Classical Chinese Medicine Haaren

Vergoeding mogelijk

Acupunctuur wordt ruim gedekt vanuit de zorgverzekering met aanvullende dekking onder het kopje alternatieve/complementaire geneeswijzen. Voordat je aanspraak maakt op vergoeding, en nota’s naar de zorgverzekeraar stuurt, is het belangrijk om eerst te controleren in hoeverre jouw aanvullende pakket acupunctuur dekt.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt de acupunctuur, shiatsu, reflexologie  veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering. U kunt  hier een overzicht van het RBCZ downloaden met de vergoedingen voor acupunctuurbehandelingen per zorgverzekeraar en per aanvullende polis voor 2024.

 

Als waarborg voor kwaliteit en bekwaamheid ben ik aangesloten bij beroepsvereniging NWP en koepelorganisatie KAB, alsmede opgenomen in het RBCZ kwaliteitsregister voor HBO-opgeleide therapeuten. (deze voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz) en aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen).

Afsluiten Zorgovereenkomst

Voorafgaande aan eventuele behandeling(en), wordt tijdens een eerste afspraak een intake gesprek gehouden, waarbij uw klachten, persoonlijke- en medische gegevens worden besproken en middels het invullen van een intake formulier en klant kaart worden vastgelegd.

Onderstaande bijlagen I, II en III, vormen samen met het intake formulier de basis voor de zorgovereenkomst.

Met het ondertekenen van het intake formulier en invullen van de klant kaart verklaart cliënt kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de zorgovereenkomst. 

Bijlage I: Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de zorgovereenkomst tussen de zorgverlener en de cliënt.

Onder het tabblad  "contact.download" kunt u de Algemene voorwaarden inzien en downloaden.

Bijlage II: Privacy Policy

Om mijn werk als zelfstandig zorgverlener uit te voeren, ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens

van patienten. In de privacyverklaring omschrijf ik welke maatregelen ik neem om de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit doe ik volgens de richtlijnen van de wet AVG.

De Privacy Policy is onderdeel van de zorgovereenkomst tussen de zorgverlener en de cliënt.

Onder het tabblad  "contact/download" kunt u de Privacy Policy inzien en downloaden.

Bijlage III: Annuleringsbeleid / `no-show` policy                       

Wij begrijpen dat er tijden zijn dat u een zorgafspraak moet missen door ziekte, calamiteiten of verplichtingen voor werk of gezin.

 

Als u echter niet tijdig belt om de afspraak te annuleren of te verzetten hebben wij niet voldoende tijd om de agenda voor deze reservering aan te passen. U zult begrijpen dat wij op dat moment geen andere cliënt kunnen zien en/of inplannen.

Het annuleringsbeleid/ "no-show" policy is onderdeel van de zorgovereenkomst tussen de zorgverlener en de cliënt.

Onder het tabblad  "contact/download" kunt u de het Annuleringsbeleid/ "no-show" Policy inzien en downloaden. 

coin
leaves
bottom of page