top of page
yellow

Klassieke geneeswijze

De geschiedenis van de Klassieke Chinese Medicijnen (CCM) is een eeuwenoude Chinese geneeswijze die al zo’n 5000 jaar bestaat en waarvan de eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 BC. Acupunctuur is daarmee een van de oudste systemen van geneeskunde die nog steeds in gebruik is.

De meest belangrijke oude boeken zijn Huang Di Nei Jing Su Wen, Ling Shu, Nan Jing and Jia Yi Jing. De klassieke acupuncturist volgt de principes van de oude methode beschreven in deze boeken.

Een van de belangrijke theorieën is Wu Yun Liu Qi, algemeen bekend als "Celestial Stems Terrestrial Branches" of "The Stems and Branches", in het Nederlands "Hemelse Stammen en Aardse Takken". Er zijn 10 Stammen en 12 Takken.

De 10 stammen vertegenwoordigen de energie gecreëerd in de hemel door de vorm van de sterren en planeten. Deze energie reflecteert op de aarde die daardoor wordt beïnvloed. Enige voorbeelden zijn, de maan en de getijden, dag en nacht, de vier seizoenen, etc. Ook de mens staat onder invloed van de reflectie van deze energie.

Op het moment van geboorte worden we blootgesteld door veel belevingen, zoals o.a. de eerste aanraking, de eerste ademhaling, de eerste reuk of geluid, etc. Ook worden we beïnvloed door de beweging en zwaartekracht als gevolg van de planeten en de soort energie (Qi) die zij teweegbrengen. Deze energie, alsmede de genetische erfenis en de geboortedag, bepaalt de persoonlijke constitutie, het karakter, geestelijke en fysieke conditie, zijn sterke punten en zwakheden.

Het meest aanzienlijke effect van de Stammen is het jaar van de geboorte, maar ook de maand , dag uur zijn belangrijk. De Stammen zijn gerelateerd aan de cyclus van de zon en daardoor relevant aan het jaar en de dag.

De 12 Takken zijn gerelateerd aan de maan, de maand en het uur.  Elk deel van de 12 Takken staat voor een verschillende conditie of energie en wordt de "Aardse Tak" genoemd.

Deze 12 Takken zijn het "antwoord" van aarde naar de hemel. Zij corresponderen met de Stammen en creëren een compleet unieke energie voor dat specifieke tijdstip.

De Stam en Tak voor het  maand, dag en uur, samengesteld op het moment van geboorte, creëert een astrologische energetische map, een blue print dat de acupuncturist inzicht geeft in de fysieke, geestelijke en emotionele aspecten van de persoon, de sterke punten, zwakheden, gedrag, stemming en wilsbeschikking.

Deze informatie stelt de acupuncturist in staat een persoonlijke behandelstrategie te formuleren die het best past om de klachten te behandelen en om de energiebalans te herstellen.

Acupunctuur richt zich niet zozeer op de behandeling van de ziekte of een klacht, maar op het herstel van het evenwicht van energie. Niet slechts de symptomen van de ziekte worden bestreden, maar het totale evenwicht in de energie van de mens wordt hersteld.

Daarom is de behandelingsstrategie voor iedereen uniek. Het kan voorkomen dat twee mensen met dezelfde klacht een totaal andere acupunctuur punt keuze krijgen om toch het zelfde klachten patroon te behandelen.

bottom of page